top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תhilla einhorn

תקנות חדשות דירה מקבלן – הוכחת השלמת בניה ומסירה

עודכן: 6 באפר׳ 2021

בחודש מרץ 2021 אושרו תקנות חדשות (ובוטלו התקנות הישנות) אשר קובעות מתי תיחשב דירה מקבלן כזו שבנייתה הושלמה ושנמסרה לקונה.


מדוע היה חשוב להגדיר בתקנות מתי נחשבת דירה לבנויה?

הסיבה היא אחת – רק אחרי שהקבלן השלים את הבניה הוא רשאי להחליף את הבטוחה (ערבות) שנתן לקונה, מבטוחה בכסף (כדוגמת ערבות בנקאית) לבטוחה שמבוססת על הדירה עצמה (כדוגמת הערת אזהרה בטאבו). רק בשלב שהדירה בנויה היא בעלת ערך כלכלי מספק לשחרור כספי הערבות שנתן קבלן. זכרו - הקבלן לא רשאי להסתפק בהערת אזהרה כבטוחה לפני שהדירה בנויה ומושלמת.


התקנות הישנות קבעו שדרוש אישור מהנדס רשום על כך שהדירה בנויה ותואמת את מפרט המכר.


לעומת זאת, התקנות החדשות מפרטות שלושה פרמטרים שחייבים להתקיים יחד:

1. תעודת גמר או אישור אכלוס

2. חיבור הדירה לחשמל

3. חיבור הדירה למים


חשוב לשים לב ולהבין – מטרת התקנות לתת מועד ברור שרק ממנו והלאה הקבלן רשאי להחליף את הערבות הבנקאית בהערת אזהרה. תקנות אלה אינן מהוות הוכחה לטיב ואיכות הבניה ואינן מפחיתות מהחובה של הקבלן לבצע תיקונים ולעמוד בהתחייבותו לפי חוק המכר דירות, מפרט המכר וחוקים נוספים החלים על הקבלן.

התקנות החדשות יחולו רק בקשר לרכישות מקבלן שנחתמו החל מחודש אפריל 2021.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page