top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תhilla einhorn

הרפורמה במקרקעי ישראל והדרך לזכות בבעלות ללא תמורה

עודכן: 1 ביוני 2021

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) חידשה בימים אלה את הרפורמה במקרקעי ישראל גם עבור בעלי חכירה מקק"ל ומאפשרת לבעלי/ות זכות חכירה מהוונת ובתנאים מסוימים לשדרג ולקבל זכות בעלות, שהינה זכות חזקה יותר מחכירה ובעלת ערך כספי גבוהה יותר.מהי הרפורמה במקרקעי ישראל?

רמ"י מופקדת על ניהול מרבית קרקעות המדינה בהם לאזרחיה יש זכות חכירה (ולא בעלות). דבר זה בא לידי ביטוי בעניינים כדוגמת הצורך בקבלת הסכמת רמ"י לביצוע שינויים בבית המחייבים היתר בניה.

בשנת 2009, אז היה הגוף המנהל - מנהל מקרקעי ישראל - ביקשה הממשלה להקטין את היקף ההתערבות בניהול החכירות ולצמצם את הסרבול והביורוקרטיה שבהליכי תכנון, בניה והעברת זכויות. כחלק מהשינוי הוקם גוף ניהול חדש לנכסי המדינה - רשות מקרקעי ישראל.


החלטה זו רלוונטית גם כיום ונקבעו שיעורי תשלום עבור קבלת הבעלות בנכס, ובתנאים מסוימים אף ללא תמורה כלשהי (כך למשל, בדירות בבתים משותפים ובבתים פרטיים במגרשים קטנים שבגינם החכירה מהוונת).


חשוב לדעת כי בניגוד לבעלות בקרקע פרטית, הבעלות במקרקעי ישראל תהיה כפופה להוראה המחייבת את אישור רמ"י במכירת הנכס למי שאינם אזרחי ישראל. עם זאת, במכירת הנכס לאזרח ישראלי אין צורך בקבלת אישור רמ"י.


לסיכום, אם יש לך זכות חכירה בנכס מסוג דירת מגורים, חנות וכיו"ב, ייתכן שאפשר לשדרג את הזכות לזכות בעלות ובכך להעלות את ערך הנכס נכון להיום בשוק הנדל"ן.


הנני מטפלת עבור לקוחותיי בבחינת הזכות ובקבלת זכות הבעלות ברפורמה משנת 2015 ועד היום.

125 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page